Pirkimo objekto skaidymas į dalis jei nebuvo gauta tiekėjų pasiūlymų - ar skaidyti privalėsiu tarptautinį pirkimą?

Straipsnyje grįžtama prie temos pakalbėti apie tarptautinių pirkimų skaidymo/neskaidymo taisykles ir argumentus.

PIRKIMO SĄLYGOSDAŽNIAUSIAI DAROMOS KLAIDOS

Karolina Telyčėnaitė-Kacvinskė

6/1/20232 min read

red apple sliced
red apple sliced

Pirkimų žinutė džiaugiasi sulaukusi užklausos per Pasidalink atveju skiltį. Šįkart sulaukėme klausimo apie pirkimo objekto skaidymą į dalis tarptautinių pirkimų atveju. Noriu tik priminti, kad ne per seniausiai dalinomės įžvalgomis apie skaidymo į dalis reikalavimus pasikeitus VPĮ nuo 2023-01-01 Pirkimo objekto skaidymas į dalis - kas pasikeitė įsigaliojus VPĮ pakeitimams?

Taigi, stengsimės šių įžvalgų nekartoti, nes publikuotame straipsnyje dalinuosi mintimis kaip mano nuomone reiktų skaityti pakoreguotą VPĮ 28 straipsnio normą ir ar visgi ji taip jau pasikeitė nuo sausio. Šįkart pakalbėti norėtų apie tuos atvejus, kai pirkimas ar konkreti stambesnio pirkimo objekto dalis dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįvyksta, pvz. nebūna gaunama tiekėjų pasiūlymų arba net jei pasiūlymas, kad ir viena, gautas, bet jį reikia atmesti. Ką tada visgi reiktų dalyti perkančiajai organizacijai (PO)? Ar tuo pagrindu, kad pasiūlymų nebuvo gauta galima tokio pirkimo objekto neskaidyti, jei pvz. pirkimas yra vienarūšis arba net ne vienarūšis.

Atsakymas labai paprastas - visgi skaidyti privalėsite visada. Šiaip galioja tas bendras principas - skaidyk arba pagrįsk. Kadangi supaprastintų pirkimų atveju kaip ir yra šiokių tokių išimčių (palengvinimų) yra, bet apie tai galite susipažinti anksčiau publikuotame straipsnyje, mano vertinimu, tarptautiniuose pirkimuose, kažkokių išlygų nėra. Taigi, jei jau taip nutinka, kad vykdant tarptautinį pirkimą, kuris buvo skaidytas į N pirkimo dalių ir toje N-ojoje pirkimo dalyje pasiūlymų negavote arba gavote, bet juos reikėjo atmesti.

Kodėl taip sakau? Įsiskaitykite į pačią VPĮ 28 straipsnio normą: „ <...> 2. Perkančioji organizacija, nusprendusi tarptautinio pirkimo ar statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimo objekto neskaidyti į dalis, sprendimo pagrindimą nurodo pirkimo dokumentuose. 3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, jeigu pirkimas, kurio vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, atliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogo priemonėmis arba pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu.

Sutinku, kad gal formuluotė ir juridinė technika galėtų būti geresnė bei aiškesnė, tačiau mintis labai paprasta – tarptautinis pirkimas visada privalo būti skaidomas, visada. Juo labiau, kad ir VPĮ 35 straipsnio 1 d dalies 9 p. patikslinimas, kad tarptautinio pirkimo atveju pirkimo dokumentuose turėsite pateikti argumentus kodėl tokio pirkimo neišskaidėte. Atminkite, iš esmės vertinant kasacinę praktiką nėra validūs argumentai, kad bus nepatogu administruoti, valdyti ir pan. Vienintelis svarbus argumentas yra techninės priežastys. Kadangi pateiktoje užklausoje buvo nurodyta, kad yra perkamos paslaugos, mano vertinimu, tokio pirkimo neskaidymo į dalis argumentų, gal nedrįsiu sakyti, kad visai neįmanoma sugalvoti ar turėti, bet leisiu sau pasakyti, kad jų beveik nėra :)

Patiko straipsnis? Gal nori apie kažką, kad parašyčiau detaliau, išsamiau. Gal turite konkretų atvejį? Galite jį man atsiųsti ir aš jį panagrinėsiu. Jį man gali pateikti per skiltį Pasidalink atveju.