Teismų praktikos apžvalga: pirkimo sąlygų tinkamumas esant ypatingoms aplinkybėms (dėl TS ir kvalifikacijos formuluočių reikalavimų)

Dalinuosi įžvalgomis apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 vasario 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3k-3-10-469/2023

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

Karolina Telyčėnaitė- Kacvinskė

11/29/20231 min read

woman holding sword statue during daytime
woman holding sword statue during daytime

Byla svarbi dėl pirkimo sąlygų tinkamumo ir ypatingomis aplinkybėmis siekiant formuluoti griežtas pirkimo sąlygas (be alternatyvų). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad bet koks specifinių reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai įtvirtinimas savaime siaurina potencialių pirkimo dalyvių ratą ir taip riboja konkurenciją; konkurencijos ribojimas gali būti pateisinamas, jeigu yra objektyviai pagrįstas; konkurencijos ribojimas negali būti pateisinamas vien pirkimo objekto išskirtinumu ir viešojo intereso tenkinimo poreikiu (nutarties 30–32 punktai). Taigi, teismo argumentas, kad ieškovė neįrodė, jog ginčijamas reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai riboja konkurenciją, yra nepagrįstas. Kitas svarbus aspektas – PO turi prisiimti atsakomybę dėl ydingų sąlygų formuluočių, net jei sprendimus dėl specifinių sąlygų sąlygojo ne jos priimti sprendimai ( dėl sąlygos gauti leidimą „Motorola Solutions“ naudotis DIMETRA vidiniu radijo ryšio tinklo). Teismas nurodė, kad nepagrįsti reikalavimai reikalauti teisės prie uždaros sistemos prisijungimo, kai toks subjektas, nevykdo veiklos Lietuvoje ir atsisako tokią prieigą suteikti.  Tuo pačiu teismas išaiškino, kad  valstybės instutucijos neturėtų savo neveiklumo ir iš to sekančių paarinių perkelti tiekėjui. Todėl, pasak teismo, valstybės institucija šia galimybe nepasinaudojo, neigiami padariniai (papildomos išlaidos API prieigoms gauti (taigi ir išaugusi Pirkimo kaina), konkurencijos ribojimas) tokias prieigas suteikiant tik gamintojos „Motorola Solutions“ pasirinktiems subjektams, šiai neturint jokios atsakomybės dėl atsisakymo suteikti prieigas, negali būti perkeliami potencialiems naujo viešojo pirkimo dalyviams. Priešingas vertinimas reikštų neteisėtą pusiausvyrą tarp perkančiajai organizacijai ir viešojo pirkimo dalyviams tenkančios rizikos siekiant pirkimo rezultato; pagal kasacinio teismo praktiką situacijos, kai perkančioji organizacija tiekėjui perkelia pernelyg didelę riziką, vertinamos kaip lygiateisiškumo principo pažeidimas

Svarbiausias ir esmines šios nutarties aplinkybes, trumpą mano komentarą ir svarbiausias citatas rasi paspaudęs šią nuorodą.