Teismų praktikos apžvalga: neįprastai maža pasiūlymo kaina - kada galima jos nevertinti?

Apžvelgiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. sausio 5 d nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-50-378/2023 ir paaiškinu išaiškinimą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos traktavimo rangos pirkimuose bei perkančiųjų organizacijų pareigas jų vertinime

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

Karolina Telyčėnaitė - Kacvinskė

10/18/20231 min read

woman in dress holding sword figurine
woman in dress holding sword figurine

Ar dažnai susiduriate su tiekėjų "pageidavimu" įvertinti konkurento pasiūlymo neva neįprastai mažą pasiūlymo kainą (NMK)? Ką tokiu atveju darote? Atsižvelgiate į reikalavimo turinį, ar visgi pasižiūri į formaliuosius NMK vertinimo pagrindus? Būtent Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2023 m. sausio 5 d nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-50-378/2023 suabejojo ar perkančiosios organizacijos (PO) pareigų apimtimis vertinti NMK yra aiškinama plečiamai. Taip pat buvo iškeltas klausimas ar tiekėjai apskritai gali teikti pasiūlymus nurodydami 0 įkainius ir ar tai būtų laikoma NMK. Tuo pačiu atsakyta į klausimą kodėl svarbu rengiant pirkimo sąlygas numatyti galimybę tiekėjams nuvykti į objekto vietą ir pagal tai apskaičiuoti ir pateikti savo pasiūlymus.

Ši byla Jums aktuali jei kyla klausimų dėl neįprastai mažos pasiūlymo (NMK) kainos vertinimo sąlygų. Byloje nagrinėjamas klausimas ar visgi PO turi pareigą vertinti NMK net tada jei procentinis dydis yra mažesnis? Taip atsakoma į klausimą ar kaina būtų laikoma pagrįsta jei tiekėjas pateikia pasiūlymą 0 įkainiui. Kas svarbu jei vykdoma apžiūra objekto vietoje ir kaip tiekėjui reikėtų įvertinti siūlomą įkainį bei jį pateikti pasiūlyme.

Svarbiausias ir esmines šios nutarties aplinkybes, trumpą mano komentarą ir svarbiausias citatas rasi paspaudęs šią nuorodą.