Teismų praktikos apžvalga: LAT pasisakė apie reorganizuojamų tiekėjų sutarčių keitimų vertinimą

Dalinuosi įžvalgomis apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. lapkričio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e3k-3-317-378/2023 svarbą ir reiškmę sutarčių pakeitimų vertinime, kai tiekėją (sudėtinį) norima pakeisti kitu tiekėju

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

Karolina Telyčėnaitė-Kacvinskė

2/4/20241 min read

woman in dress holding sword figurine
woman in dress holding sword figurine

Grįžtame su teismų pratikos įžvalgomis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. lapkričio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3k-3-317-378/2023 buvo sprendžiamas klausimas dėl tiekėjo reorganizavimo prisijungimo būdu aiškinimo taikant VPĮ 89 str. 1 d. 4 p. b papunkčio atveju. Kuo šis sprendimas mums aktualus?

Pirma, manau, dėl to, kad apskritai pirmą kartą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl VPĮ 89 str. 1 d. 4 p. sutarčių pakeitimo atvejo, kai tiekėją keičiame kitu (nauju) tiekėju. Šiuo atveju atlikus reorganizavimą prisijungimo būdu.

Antra, išaiškinimas svarbus, nes pateikta pozicija ar apskritai galime keisti tiekėjo "sudėtį", ypač jei dalyvaujama jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

Trečia, atsakyta kokius veiksmus privalo padaryti perkančioji organizacija, o taip pat ir sudėtinis tiekėjas, kad įrodytų atitinktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

Kviečiu susipažinti su trumpu fabulos pristatymu ir svarbiausiomis, mano nuomone, teismų praktikos citatomis paspaudus šią nuorodą.