Teismų praktikos apžvalga: contra proferentem taisyklės taikymo sąlygos

Apžvelgiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. gegužės 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-157-381/2023 esmę ir paaiškinu kas ta contra proferentem taisyklė

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS IR JOS KEITIMAITEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

Karolina Telyčėnaitė - Kacvinskė

10/11/20231 min read

woman in dress holding sword figurine
woman in dress holding sword figurine

Šįkart norėtųsi pakalbėti apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) 2023 m. gegužės 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-157-381/2023, jos svarbiausius highlight'us rasi paspaudęs šią nuorodą.

Paskaitykite šią bylą (beje nuorodoje rasi nuorodą į Liteko, tai rekomenduoju perskaityti visą nutartį) jei sulaukiate tiekėjų skundų, dažniausiai sutarties įgyvendinimo metu, dėl pirkimo sutarties sąlygų traktavimo. Ne retai tiekėjai, po laiko, bando grįsti viešojo pirkimo sutarties vykdymo problemas, kad pirkimo sąlygos buvo dviprasmiškos, o čia jau žinot tą praktiką, kad dviprasmybės tiekėjų naudai ir perkančiosios nenaudai. Bet ar tikrai visada? Būten LAT tuo ir suabejojo ir pateikė išaiškinimą kas būtina, kad vadinamąją contra proferentem taisyklę galėtume taikyti. LAT nurodė, kad: "<...> būtinųjų contra proferentem taisyklės taikymo sąlygų yra (viešojo pirkimo) sutarties (pirkimo sąlygų) nuostatų neaiškumas, netikslumas, dviprasmiškumas". Taigi, pirmiausias, tiekėjas turėtų bandyti įrodyti šių sąlygų netinkamumą. Visgi turbūt žinote tuo pačiu ir LAT praktiką, kad jei jau pasiūlymą pateikei ir jis tau buvo aiškus, kvestionuoti pirkimo sąlygas, t.y. sakyti, kad tau jos buvo neaiškios -  negalima. 

Konkrečiu atveju perkančioji organizacija parengė tinkamas pirkimo sąlygas, taigi ir vadovautis LR civilinio kodekso 6.131 str. 1 dalyjje įtvirtinta įskaitymo galimybe tikrai turėjo teisės, tuo pačiu reikalauti išskaičiuoti tiekėjui suskaičiuotas netesybas.